V ponedeljek 23. 3. 2020 bodo učitelji začeli z delom na daljavo preko razpoložljive informacijske tehnologije.

Učitelji instrumenta bodo kontaktirali učence oz. njihove starše in se glede možnosti oblike dela dogovorili kolikor je mogoče, da poteka po dogovorjenih stalnih urnikih.

SKUPINSKI POUK

– Predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, nauk o glasbi, solfeggio, balet, sodobni ples.

Učenci naj rešijo zadnjo domačo nalogo, ki so jo dobili pri pouku in jo pošljejo učiteljici na njen e-mail naslov polona.kovac@guest.arnes.si in marjanastradar8@gmail.com v času po urniku.

Učiteljici bosta posredovali naloge za nadaljne delo po posameznih razredih 1-krat tedensko, vsak ponedeljek po 15.00 uri na spletni strani gs-hrastnik.com pod zavihek GRADIVO. Zaradi odsotnosti učiteljice baleta vas bomo o dostopnosti gradiva obvestili kasneje.

Vabimo vas k rednemu in vztrajnemu sodelovanju, želimo vam veliko zdravja!

RAVNATELJSTVO ŠOLE