Naknadni vpis za nove učence v glasbeni šoli bo potekal

od ponedeljka, 28.8. do petka 1.9. 2023, vsak dan od 8. do 13. ure.

Povezava do elektronske prijave je že odprta na tem naslovu!

Otroci, ki se vpisujejo k inštrumentu, bodo opravili sprejemni preizkus glasbene nadarjenosti.

Vabimo tudi k skupinskemu pouku najmlajše , to je k predšolski glasbeni vzgoia (otroci, rojeni 2018 in  Glasbena pripravnica  (otroci, rojeni leta 2017).

Več informacij po telefonu 03 564 60 26.

Dragi otroci,  pridite  v svet glasbe in plesa!