Zadeva: Zvišanje prispevka za delno kritje materialnih stroškov

Svet Glasbene šole Hrastnik je na svoji 6. seji, dne 21.februarja 2023 sprejel SKLEP o povišanju prispevkov za delno kritje materialnih stroškov. Vzrok je splošna draginja v R Sloveniji.

Mesečni prispevek bo po novem znašal 25,00 eur. Vsi ostali zneski ostajajo nespremenjeni. Velja od 1.4. 2023 dalje.

Hvala za razumevanje.

Ravnateljstvo šole