1.Obveščamo, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec izdala Sklep, ki določa izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021. 

Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj trikrat, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj dvakrat.

Pri nauku o glasbi in solfeggiu se znanje oceni najmanj trikrat, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov.

Ocenjevanje znanja pri skupinskem pouku se izvaja pred učenci, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

2. Za omilitev ukrepov in odpravo posledic COVID-19 Glasbena šola Hrastnik staršem za mesec januar 2021 ne bo izdala položnic za delno kritje materialnih stroškov.

Z upanjem, da se čim prej srečamo v šoli v živo, vam lepo pozdravljam!

RAVNATELJICA