OBVESTILO:

 • na osnovi sklepa vlade RS, se bo dne 18. 5. 2020 začel individualni pouk v učilnicah Glasbene šole Hrastnik. Skupinski pouk se nadaljuje s šolanjem na daljavo do 22. maja 2020, od 25. maja 2020 dalje se skupinski pouk izvaja v učilnicah Glasbene šole,
 • strokovne usmeritve Zavoda RS za šolstvo in NIJZ šoli nalagajo prilagojeno organizacijo in izvedbo dejavnosti.
 • prilagamo še izjavo, ki jo boste šoli OBVEZNO posredovali prvi šolski dan (18. 5. 2020) na e-mail naslov                                               gl-sola.hrastnik@guest.arnes.si ali pa jo učenec vroči pred začetkom pouka.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/osnovne_sole_s_prilogami.pdf

(na strani 17 se nahaja Priloga 3: Izjava ob ponovnem vstopu v šolo)

 

OPOMNIK ZA IZVEDBO INDIVIDUALNEGA POUKA:

 • s strani staršev podpisana in oddana »IZJAVA o ponovnem vstopu v šolo«,
 • v šolske prostore vstopajo le učenci in zaposleni,
 • starši in skrbniki s šolo kontaktirajo po telefonu ali predhodnem dogovoru in z osebno zaščitno opremo,
 • otroci do 12 leta ne nosijo zaščitnih mask, starejši otroci pa med prehajanjem vhod-garderoba-učilnica,
 • v prvem uvajalnem tednu, mlajši učenci počakajo pred šolo, da jih sprejme njihov učitelj,
 • v šoli so učenci le zaradi pouka po urniku, naj ne čakajo v garderobi ali učilnici, temveč pred ŠOLO,
 • v garderobi se učenec obvezno preobuje v copate,
 • učenec naj bo primerno oblečen zaradi prezračevanja učilnic,
 • k pouku naj prinese poleg že dogovorjenega tudi svoje pisalo (svinčnik, kemično pisalo),
 • posamezni učenci, ki imajo učne težave ali niso bili odzivni pri nauk o glasbi ali solfeggio, bodo za ta predmet pozvani, da se jih strokovna pomoč nudi na šoli.

OPOMNIK ZA IZVEDBO SKUPINSKEGA POUKA:

 • s strani staršev podpisana in oddana »IZJAVA o ponovnem vstopu v šolo«,
 • pouk nauk o glasbi in solfeggio bo potekal v dvorani šole,
 • v šolske prostore vstopajo le učenci in zaposleni,
 • starši in skrbniki s šolo kontaktirajo po telefonu ali predhodnem dogovoru in z osebno zaščitno opremo,
 • otroci do 12 leta ne nosijo zaščitnih mask, starejši otroci  pa med prehajanjem vhod-garderoba- učilnica,
 • v prvem, uvajalnem tednu, mlajši učenci počakajo pred šolo, da jih sprejme  njihov  učitelj,
 •  v šoli so učenci le zaradi pouka po urniku, naj ne čakajo v garderobi ali učilnici, temveč pred šolo,
 •  v garderobi se učenec obvezno preobuje v copate, v razred vstopajo učenci posamezno, z distanco,
 • učenec naj bo primerno oblečen zaradi prezračevanja učilnic,
 • k pouku naj prinese poleg že dogovorjenega tudi svoje pisalo (svinčnik, kemični svinčnik,..)
 • v času od 25.5. do 8.6. bo potekalo ocenjevanje znanja.

PLES:

 • učenci pridejo k pouku že oblečeni v športno opremo ali za prosti čas, frizure si uredijo doma,
 • v učilnico vstopajo z distanco in na prehodih v učilnico v koloni počakajo na označenih mestih, glej talne oznake na tleh,
 • v garderobi se preobujejo v copate,
 • v plesni učilnici se učenec postavi na označeno mesto z lepilnim trakom,
 • v času od 25.5. do 8.6. bo potekalo ocenjevanje znanja.