NAUK O GLASBI  1. razred: 

Karmen Š. Constantini, Brigita Tornič Milharčič: Učbenik Mali glasbeniki 1

NAUK O GLASBI  2. razred – BALET:

Karmen Š. Constantini, Brigita Tornič Milharčič: Učbenik Mali glasbeniki 2

NAUK O GLASBI  2. razred:

Brigita Tornič Milharčič, Karmen Š. Constantini: Učbenik Mali glasbeniki  2 in 1 notni zvezek

NAUK O GLASBI  3. razred:

Karmen Š. Constantini, Brigita Tornič Milharčič: Učbenik Mali glasbeniki  3

NAUK O GLASBI  4. razred:

Karmen Š. Constantini, Brigita Tornič Milharčič: Učbenik Mali glasbeniki 4

NAUK O GLASBI  5. razred:

Karmen Š. Constantini, Brigita Tornič Milharčič: Učbenik Mali glasbeniki 5

NAUK O GLASBI  6. razred:

Mojca Širca Pavčič: Učbenik Mali glasbeniki 6

SOLFEGGIO  I.:

Mojca Širca Pavčič: Učbenik Solfeggio I, za prvi razred višje stopnje

SOLFEGGIO II.:

Mojca  Širca Pavčič: Učbenik Solfeggio II,  za drugi razred višje stopnje

VSE  UČBENIKE  IN  DELOVNE  ZVEZKE  LAHKO  NAROČITE V  NASLEDNJIH KNJIGARNAH:

  • Hartman  Ljubljana, Maribor, Trgovina Muzikalije Ljubljana –  telefonska številka: 01/241 8280/, Državna založba Slovenije, Promusica Celje, Mladinska knjiga, Music max Celje
  • Dežela glasbe d.o.o. – (Brigita Tornič Milharčič), Hruševje 71, 6225 Hruševje,
    telefonska številka : 05/756 11 42, fax: 05/756 20 53
  • Mali glasbeniki d.o.o.(Karmen Širca), Rakitnik 21, 6258 Prestanek, T: 05/754 21 40, 031 579 325, E: karmen.sirca@studioproteus.si
  • REJ, d.o.o., (Mojca Širca Pavčič:  Mali glasbeniki 6,  Solfeggio 1, Solfeggio 2), Cankarjeva 14a, 6230  Postojna,
    telefonska številka: 031 683 169, e-mail: maliglasbeniki6@gmail.com, Naročila sprejemajo tudi preko spletne strani : www.mali-glasbeniki.si