03/564-60-26 Ponedeljek- Petek 08:00 - 18:00 gl-sola.hrastnik(at)guest.arnes.si

Dobrodošli na naši strani!

Ali lahko kdo družbi sploh ponudi večji dar, kot je učenje in vzgajanje mladine?
M.T. Cicero

Pouk

Pouk instrumenta, petja in plesa praviloma obiskujejo učenci dvakrat tedensko po 30 oz. 45 minut  (višji razredi, oz. višja stopnja). Skupinski pouk predšolske glasbene vzgoje, pripravnice in nauka o glasbi poteka enkrat tedensko 45 minut, 60 minut ali 90 minut, odvisno od števila učencev v razredu. Poleg rednega pouka se z učenci ob pripravah na nastope  izvaja še dodatni pouk.

foto
UTRINKI

ZAPOSLENI

Pedagogi z veliko izkušnjami in strokovnostjo, zavzeto skrbijo, da otroci razvijajo glasbeno nadarjenost  ter odkrivajo pot v svet lepote in umetnosti.

Ves čas skrbimo tudi za lasten kader in načrtujemo glasbeno in plesno poklicno izobraževanje.

Polona Kovač

ravnateljica, profesorica glasbe

Babin Đurđica

diplomirana glasbenica – violinistka in profesorica violine

Bartha Žužana

baletna plesalka

Čamer Sergej

Bakk.art, pedagog in instrumentalist kitarist

Galič Cita

profesorica glasbe, citrarka

Hočevar Monika

akademska glasbenica, violončelistka

Kuselj Mitja

profesor tolkal

Mlakar Brigita

profesorica orgel

Pavlič Nika

flavtistka

Podbregar Dejan

akademski glasbenik-trobentar in profesor trobente

Ravnikar Andreja

akademska glasbenica- flavtistka in profesorica flavte

Sitar Rok

inštrumentalist harmonikar, profesor glasbe

Stopinšek Aleš

akademski glasbenik-klarinetist in profesor klarineta

Stradar Marjana

profesorica glasbe

Šketako Razpotnik Tjaša

akademska glasbenica, pianistka in profesorica klavirja

Velikonja Urška

flavtistka

Žabkar Anja

akademska glasbenica, pevka

Audič Ladislav

hišnik

Ramšak Nina

tajnica viz – računovodkinja

Trošt Dorica

čistilka

MEJNIKI

Zanimanje in veselje za glasbo imata v našem okolju 160-letno tradicijo. Glasbena šola Hrastnik kot samostojna šola neprekinjeno deluje od leta 1953. Pomembnejši dogodki, ki so vplivali na razvoj šole so:

1953

ustanovitev samostojne glasbene šole

1969/70

začetek pouka baleta, vendar ne v šoli, temveč v telovadnici TVD Partizan

1973/74

preselitev na sedanjo lokacijo, v bivše prostore Osnovne šole Ivana Cankarja; odprtje dislociranega oddelka v Sevnici; pobuda za ustanovitev inštrumentalne zasavske revije

1978

otvoritev prve faze adaptiranih prostorov; izpolnitev pogojev za verifikacijo šole (18. maj); nakup več inštrumentov ter dveh Yamahinih klavirjev

1985/86

prva javna podelitev priznanj 8. januar najboljšim učencem; organizacija prve zasavske plesne revije (na pobudo naše šole)

1986

prekinitev delovanja dislociranega oddelka v Sevnici

1989/90

začetek pouka citer

1992/93

začetek tečajne oblike poučevanja električne klaviature po metodi Yamaha

1994/95

nova fasada na stavbi

1996

ustanovitev šole kot javnega zavoda na podlagi sklepa Občinskega sveta

1998/99

preureditev kletnih prostorov v plesno učilnico z garderobo

2000

sprejetje novega Zakona o glasbenih šolah (17. februar)

2002

otvoritev novega parkirišča pred šolo

2003

začetek uvajanja novih učnih načrtov

2004

pridobitev dodatnih prostorov z izselitvijo Centra za socialno delo in preureditev le-teh v dvorano z 90 sedeži

Profectu vestro laetamur

Števila

Glasbena šola Hrastnik kot samostojna šola neprekinjeno deluje od leta 1953. Ob koncu prvega šolskega leta je bilo na njej 57 učencev; prvih pet učiteljev, od katerih so bili trije zaposleni honorarno, je poučevalo klavir, violino, pihala in nauk o glasbi.

Število oddelkov se v letih delovanja giblje med 9 in 11. V šolskem letu 2017/18 je  vpisanih 194 učencev, od tega 124 pri inštrumentih. Največje zanimanje je za igranje klavirja, sledijo kitara  in flavta.

+
Učencev
Zaposlenih
Programov
+
Nastopov
Zapri meni