gradivo

Dragi učenci in starši –

 za čas, ko je pouk v naših učilnicah nemogoče izvajati, se bomo na tem mestu trudili zagotoviti gradivo za učenje na daljavo. Gradivo bo za tekoči teden objavljeno vsak ponedeljek po 15.00 uri.