programi

Pouk poteka po šolskem koledarju. Pouk instrumenta, petja in plesa praviloma obiskujejo učenci dvakrat tedensko po 30 oz. 45 minut  (višji razredi, oz. višja stopnja). Skupinski pouk predšolske glasbene vzgoje, pripravnice in nauka o glasbi poteka enkrat tedensko 45 minut, 60 minut ali 90 minut, odvisno od števila učencev v razredu. Poleg rednega pouka se z učenci ob pripravah na nastope  izvaja še dodatni pouk.

Za petletnike

Pomen skupinskega pouka glasbene vzgoje je v tem, da  omogoča  intenziven pristop do glasbe in plesa.

Za šestletnike

Otroci si razvijajo posluh, pojejo pesmice, igrajo na otroška glasbila, plešejo, poslušajo glasbo in se pripravljajo na javno nastopanje.

Orkestrski instrumenti in petje

GODALA: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS

PIHALA: FLAVTA, OBOA, KLARINET, SAKSOFON, KLJUNASTA FLAVTA

TROBILA: ROG, TROBENTA, POZAVNA, TUBA IN DRUGA  TROBILA

TOLKALA

PETJE

INSTRUMENTI S TIPKAMI: KLAVIR, HARMONIKA

BRENKALA: KITARA

Ljudska glasbila

CITRE, DIATONIČNA HARMONIKA

Komorno ansambelska igra

Orkestrska igra

Nauk o glasbi in solfeggio

Šolski red

Sodelovanju s starši dajemo pomembno vlogo. Predvsem želimo, da starši spremljajo delo in napredovanje svojega otroka. Pri individualnem pouku s svojo prisotnostjo  lahko redno kontaktirajo z učiteljem. Vsak izostanek učenca od pouka se lahko javi oz. opraviči po telefonu, osebno ali s pisnim opravičilom. 

Vsak izostanek učenca od pouka se lahko javi oz. opraviči po telefonu, osebno ali s pisnim opravičilom. Šolski red se določa s pravilnikom o šolskem redu za glasbene šole in pravilnikom o hišnem redu v GŠH. tema pravilnikoma se podrobneje urejajo z zakonom določene pravice in dolžnosti učencev glasbene šole, 

obiskovanje pouka in opravičevanje učencev ter varnost učencev. Pravilnika urejata tudi način uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti, nagrajevanje in izrekanje ukrepov za kršitve šolskih pravil ter dolžnosti strokovnih delavcev in ravnatelja šole pri uresničevanju določb pravilnika.

ORKESTER,
KOMORNE SKUPINE
IN ZBOR

Učenci se na šoli vključujejo v:

  • godalni orkester, simfonični orkester,
  • ansambelsko igro (kitar, harmonik, pihal…),
  • različne komorne zasedbe (od dueta do kvinteta),
  • občasno tudi v pevski zbor.

Za učence, ki jih predmetnik vključuje v komorno igro in orkester, je obiskovanje vaj obvezno. Učenci v teh zasedbah pripravljajo posebne programe, s katerimi

se predstavljajo na različnih nastopih  v šoli in izven nje. Poleg tega priporočamo, da se učenci vključujejo tudi v eno od  dveh pihalnih godb v našem kraju.

NASTOPI,
REVIJE in
SNEMANJA

Učenci poleg rednih nastopov v šoli  veliko nastopajo na različnih prireditvah  (preko 60 nastopov v šolskem letu. Učitelji pripravljajo s svojim oddelkom posebne nastope za starše, kjer naj bi se vsak

učenec predstavil vsaj dvakrat letno. Zasavske glasbene šole prirejamo vsako šolsko leto posebna srečanja, oziroma revije, na katerih se predstavljajo uspešnejši učenci in orkester ter plesni oddelke.

Najuspešnejši učenci naše šole prejmejo nagrado »Zlati ključ« in  posebno nagrado – sofinanciranje dodatnega šolanja oziroma delavnic.

srednja
glasbena
šola

Nadarjenim učencem, ki se odločajo za nadaljnje glasbeno izobraževanje na srednji stopnji, nudimo dodatni pouk, izvedbo samostojnih koncertov v šoli in izven nje. 

Starše in učence o tem podrobneje seznanjamo, saj je pri odločitvi pomembno, da se na srednjo stopnjo glasbenega izobraževanja lahko usmerjajo le tisti učenci, ki so osnovno 

glasbeno izobraževanje zelo uspešno zaključili. Na  srednjih  glasbenih šolah in Akademiji za glasbo se v tem obdobju šola pet naših  bivših učencev.

program
ples

Priporočljiva starost za vpis v plesno pripravnico je od  6  do 8 let. V skupini si učenci skozi igro pridobivajo plesno-gibne sposobnosti, ter možnosti izraza telesa, drže telesa,

osnovnih korakov in gibanja v prostoru. Na oddelku za ples si učenci pridobivajo osnove klasičnega baleta , vključeni pa so lahko tudi  k sodobnemu plesu.

V začetku šolskega leta l998/99 smo obnovili kletne prostore šole, kjer smo pridobili zelo primerno učilnico za ples.