Prispevki staršev za delno kritje materialnih stroškov znašajo:

VPISNINA UČENCEV V GŠ 14,00 €
ŠOLNINA UČENCEV (MESEČNO) 23,00 €
IZPOSOJEVALNINA INSTRUMENTA  (MESEČNO) 9,00 €
FOTOKOPIJE – LIST A 4 0,04 €
NOTE-IZPOSOJA ( MESEČNO) 0,43 €
GLASBENA BELEŽKA (NOVA) 1,45 €

Prispevek staršev se poravnava mesečno na položnici ali preko trajnika LB TBZ. Prvi mesec se obračuna tudi vpisnina za tekoče šolsko leto, v kolikor je niste pri vpisu. Prav tako se mesečno obračunava tudi izposojevalnina šolskega instrumenta.